TP. HCM: (+84.28) 3770 07 07
Hà Nội: (+84.24) 3664 10 25

HỒ CHÍ MINH CITY
Lot Y01 - 02A Tan Thuan Street, Tan Thuan Export Processing/Industrial Zone, Tan Thuan Dong Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam.
ĐT: (+84.28) 3770 07 07
Fax: (+84.28) 3770 08 08
Hà Nội
739 Giai Phong Street, Hoang Mai District, Hanoi City, Vietnam.
ĐT: (+84.24) 3664 10 25
Fax: (+84.24) 3864 75 27