TP. HCM: Hotline: +84 97 9777 812
Hà Nội: 02438647527

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Lô Y01-02A Đường Tân Thuận, KCN/KCX Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Hotline: +84 97 9777 812
      Văn phòng: +8428 3770 0707
      Fax: +8428 3770 0808
Hà Nội
739 Giải Phóng, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam.
ĐT: 02438647527
      Fax: +84 24 3864 7527