TP. HCM: Hotline: +84936 833 747 / +84979 777 812
Hà Nội: +8424 3664 1025

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Lô Y01-02A Đường Tân Thuận, KCN/KCX Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Hotline: +84936 833 747 / +84979 777 812
Văn phòng: +8428 3770 0707
Fax: +8428 3770 0808
Hà Nội
739 Giải Phóng, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam.
ĐT: +8424 3664 1025
Fax: +8424 3864 7527